Sección Titulos
Sonia Yurquina

Sección Titulos

Profesor: Yurquina Sonia

CONVOCATORIA elección coordinador de LENGUA TILCARA

CONVOCATORIA elección coordinador de LENGUA TILCARA

CONVOCATORIA PARA ELECCION DE COORDINADOR PROFESORADO EN LENGUA - SEDE TILCARA

CONVOCATORIA Elección Coordinador Profesorado en CIENCIAS POLITICAS

CONVOCATORIA Elección Coordinador Profesorado en CIENCIAS POLITICAS

CONVOCATORIA ELECCIÓN COORDINADOR PROFESORADO EN CIENCIAS POLITICAS.

ACTAS DE EXAMEN

ACTAS DE EXAMEN

Recepción de actas de examen

CONVOCATORIA elección coordinador de TECNICATURA HOTELERIA TILCARA

CONVOCATORIA elección coordinador de TECNICATURA HOTELERIA TILCARA

CONVOCATORIA para la coordinación de la Tecnicatura en Hotelería

Sede Tilcara.

2022.